Category: 粵語版

斬掉緣分-降頭咒,養小鬼
粵語版

(香港)正宗佛法點樣搞掂養鬼仔嘅人?

好多人黎問我地點樣破解養鬼仔嘅人?或者係點樣預防養鬼仔嘅邪惡法師?我地要先黎認識咩野係養鬼仔,先可以知道點樣去破解佢地。   每個人條命入面都大大小小嘅劫數,想避免劫中劫,就要正面思考,遠離陰氣太重嘅地方,可以參考撞鬼地點、猛鬼地點,我地係嗰到留得太內,就會容易被養小鬼嘅人影響到。

Read More »
老佛爺愛情法事