Category: 新手入門

愛情和合法術 -讓女友願意嫁給我
新手入門

辰州符咒大全入門篇

符咒之術由來久矣,黃帝受之於西王母,而傳之少昊,少昊傳瑞頊,代廣其意,而綿傳不絕,李耳盡發其秘,憑符咒而開道教。從者從矣。後當春秋戰國世,術者見世終不為也,乃退隱森壑,以修養為事。符咒幾於絕也。

Read More »
老佛爺愛情法事