Tag: 夫妻感情經營

斬掉前女友緣分,分手復合/鎮伏纏人狐狸精法事
粵語版

(香港)重建感情信任嘅四大要點:婚姻出現信任危機要點樣修復?

係婚姻經歷左一次大嘅波折,其中一邊仲出去偷食,呢個時候彼此之間嘅愛已經出現左裂痕,婚姻就黎要走到終點,但係又唔想因為咁就分開住或者離婚,應該點做先可以挽回婚姻?應該點做先可以破鏡重圓呢?   老佛爺幫信眾列左、重建愛情入面嘅信任應該做嘅4件事,令降到冰點嘅關係慢慢退冰,等彼此可以重新回到婚姻嘅關係。

Read More »