Tag: 好聚好散

情場浪子
粵語版

(香港 )情場浪子總結:七大分手原因

又分手啦…… 點解呢?係我仲唔夠好?係佢有左第二個?定係佢屋企人唔滿意我? 分手,總係要了解呢一段感情結束嘅原因,究竟係咩搞到尼種地步。明白左之後,下一段感情先唔會再係咁,先可以更加順利。

Read More »
外遇出軌的秘密

過來人跟你說,真正七大被分手原因

又分手了…… 為什麼呢?是我還不夠好?是他外面有別人了?還是他家人不滿意我? 分手,總要了解這一段感情結束的原因,究竟是什麼造成無法挽回地步。明白後,下一段感情才不會重蹈覆轍,能進行的更順利。

Read More »