Tag: 婚姻信任

斬掉前女友緣分,分手復合/鎮伏纏人狐狸精法事
粵語版

(香港)重建感情信任嘅四大要點:婚姻出現信任危機要點樣修復?

係婚姻經歷左一次大嘅波折,其中一邊仲出去偷食,呢個時候彼此之間嘅愛已經出現左裂痕,婚姻就黎要走到終點,但係又唔想因為咁就分開住或者離婚,應該點做先可以挽回婚姻?應該點做先可以破鏡重圓呢?   老佛爺幫信眾列左、重建愛情入面嘅信任應該做嘅4件事,令降到冰點嘅關係慢慢退冰,等彼此可以重新回到婚姻嘅關係。

Read More »
感情經營/ 第三者破財降頭法咒
挽救婚姻的方法

老佛爺告訴你如何重建婚姻信任關係?

重建婚姻信任,一定要雙方對未來有共同承諾願意努力! 夫妻間的信任是用愛堆積起來的,一旦有一方外遇,這個信任的城堡就會隨之崩塌,想要蓋起來除了同樣要以「愛」為材料外,還有另一個元素──時間。隨著時間的推演,你的表現一點一滴地滲入他,融化那顆被你冰凍起來的心。 老佛爺教你在這個名為信任的堡壘重新建造起來的期間,你該做什麼!

Read More »
斬掉前女友緣分,分手復合/鎮伏纏人狐狸精法事
挽救婚姻的方法

重建情感信任四大要點:婚姻出現信任危機該如何修復?

當婚姻經歷了一次大的波折,其中一方外有了外遇,這時彼此間的愛已經出現了裂痕,婚姻即將走向終點,但又不想因此分居或是離婚,該怎麼做才能挽回婚姻?該怎麼做才能破鏡重圓呢? 老佛爺為信眾列舉出,重建愛情裡的信任應該做的4項事情,讓降至冰點的關係緩慢退冰,讓彼此重回婚姻關係。

Read More »