Tag: 感情復合

復合後該面對的態度
粵語版

(香港)箍煲之後應該面對嘅態度

相愛容易同住難,再一次嘅相愛會比再一次嘅相處容易得多,所以係箍煲之後兩個人再次相訖處嘅時候就要囉出唔一樣嘅態度,重新咁去面對呢段感情,未來兩個人先會行得更遠。   老佛爺諮詢左感情咁多年,已經超過幾萬個例子,係成功係番埋一齊嘅箍煲案入面精挑細選出精華黎做結合,希望帶比仲迷茫緊嘅你地一個方向,都要經常要求自己應該學識嘅態度。

Read More »
粵語版

(香港)分手之後仲有機會復合嘛?五大復合機會自我檢視

曾經講好左要一齊去環遊世界旅行、曾經講好要一齊去睇極光、去冰島睇星星,曾經講好要一齊去非洲大草原、去美國大峽谷……但係點解眨下眼就物是人非呢?   拍拖嘅時候講嘅甜蜜諾言,話左要一齊相愛一世嫁,點解就變左心呢?我地仲有機會重新黎過嘛、再起番埋一齊嘛?我想同你一齊去約定好嘅將來、想同你一齊去睇未睇過嘅風景。

Read More »